Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Zespół interdyscyplinarny

Osoby z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanowie przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny którego celem jest bezzwłoczne objecie ofiary i członków rodziny kompleksowym wsparciem i pomocą.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy Zespół Interdyscyplinarny został powołany w roku 2011 jako jedno z działań Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2011-2015r.  
W skład zespołu  wchodzą przedstawiciele:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanowie
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie
- Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Szkół z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- Ochrony zdrowia- pielęgniarki środowiskowe,
- Organizacji pozarządowych – PCK
- Sądu- kuratorzy sądowi
Zadaniem zespołu jest:
1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zajmujących się zjawiskiem przemocy,
2. Diagnozowanie  problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

     Osoby, które podjęła informacje o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie wnioskuje do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który zwołuje zespół lub grupę roboczą, w skład której wchodzą przedstawiciele wyżej wspomnianych instytucji w zależności od potrzeby.
     W czasie spotkania zespołu przeprowadzona jest rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy Członkowie zespołu lub grupy roboczej diagnozują  problemy w danej rodzinie dotkniętej przemocą oraz opracowują plan działania pomocowego zawierającego podział zadań na poszczególnych członków grupy. Następnie realizowany jest opracowany plan, który podlega weryfikacji w zależności od zachodzących zmian oraz monitoring sytuacji rodziny przez poszczególnych członków grupy.Jeżeli osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu członkowie zespołu kierują sprawę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeśli członkowie zespołu powezmą podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie zgodnie z art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy zawiadamiają Policję lub Prokuraturę.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą