Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Załatw sprawę

Tryb załatwienia sprawy w pomocy społecznej

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do naszego Ośrodka, który znajduje się w Mszanowie przy ulicy Podleśnej 1. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić swój problem osobiście lub też telefonicznie albo pisemnie.

Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy, kurator czy pełnomocnik albo inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

Pamiętaj, że pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Jeśli zauważyłeś lub spotkałeś ludzi, którzy według Ciebie potrzebują pomocy - napisz o tym na nasze-mail gops@gopsmszanowo.pl

Pomóc nie można w każdej sprawie, ale z pewnością spróbujemy.

Zmiany kryteriów dochodowych i wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej od października 2015 roku

W dniu 14 lipca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2015 roku.

Podwyższenie kryteriów dochodowych będzie miało wpływ na wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Wzrośnie również wysokość świadczeń pieniężnych.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Kwoty podstawowych świadczeń z opieki społecznej:

 • zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 604,00;
 • zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby w rodzinie - 514,00;
 • zasiłek stały - minimalna wysokość - 30,00;
 • zasiłek okresowy - maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 418,00;
 • zasiłek okresowy - minimalna wysokość - 20,00;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł do 288 zł.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 1058)

 

Pomoc przysługuje:
1. Do 30.09.2015r. rodzinom, których dochód wynosi: 456 zł na osobę w rodzinie lub 542 zł dla osób samotnych albo w przypadku pomocy na podstawie Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" rodzinom, których dochód wynosi 684 zł na osobę w rodzinie lub 813 zł na osobę samotną. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł, natomiast od 01.10.2015r. rodzinom, których dochód wynosi: 514 zł na osobę w rodzinie lub 634 zł dla osób samotnych albo w przypadku pomocy na podstawie Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" rodzinom, których dochód wynosi 771 zł na osobę w rodzinie lub 951 zł na osobę samotną. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł
2. Z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, przemocy, alkoholizmu
3. Na podstawie wniosku (wzór) wraz z wymaganymi dokumentami:

 • zaświadczenie o dochodach z pracy wzór albo oświadczenie o dochodach z pracy wzór z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • decyzja w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych oraz dowód otrzymania
 • zaświadczenie wzór albo oświadczenie wzór o powierzchni gospodarstwa rolnego
 • oświadczenie wzór o obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie oraz dowód wpłaty
 • zaświadczenie z PUP albo oświadczenie wzór o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie wzór o dochodach z działalności gospodarczej za rok ubiegły
 • inne oświadczenia: o pracy dorywczej wzór, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów wzór, oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego wzór, oświadczenie wzór

4. Pomoc przyznana zostaje w trybie decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego rejony
5. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Szczegółowe informacje o rodzajach świadczeń

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą