Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

DODATEK OSŁONOWY 2024

Utworzono dnia 22.01.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie informuje, że do dnia  30.04.2024 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego na okres I-VI 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania. Wypłata dodatków będzie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

 
czytaj dalej na temat: DODATEK OSŁONOWY 2024

Biała Wstążka

Utworzono dnia 01.12.2023
Gmina Nowe Miasto Lubawskie po raz kolejny włączyła się do Kampanii "Biała Wstążka" i w sobotę 2 grudnia 2023 r. organizuje "Drzwi Otwarte" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanowie. Tego dnia od godz. 9.00 do 11.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Mszanowie dla...
czytaj dalej na temat: Biała Wstążka

Rozstrzygnięcie konkursu - "Przemocy - STOP"

Utworzono dnia 01.12.2023
W ramach kampanii „Biała Wstążka” odbył się IV Gminny Konkurs Plastyczny pn.: „PRZEMOCY - STOP ”, do którego włączyły się szkoły z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Pomysłodawcą Konkursu był Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania...
czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie konkursu - "Przemocy - STOP"

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Utworzono dnia 17.11.2023

  POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty   Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc...

czytaj dalej na temat: POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Ważna informacja dla osób zainteresowanych wsparciem "Opieki wytchnieniowej"

Utworzono dnia 14.11.2023

Nabór wniosków „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków...

czytaj dalej na temat: Ważna informacja dla osób zainteresowanych wsparciem "Opieki wytchnieniowej"

Rusza IV edycja konkursu plastycznego "PRZEMOCY STOP"

Utworzono dnia 11.10.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego "PRZEMOCY STOP".        Pomysłodawcą Gminnego Konkursu Plastycznego pn.: „PRZEMOCY - STOP ” jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w...

czytaj dalej na temat: Rusza IV edycja konkursu plastycznego "PRZEMOCY STOP"

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPARCIEM ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 29.08.2023

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPARCIEM ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Nabór wniosków „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór...

czytaj dalej na temat: WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPARCIEM ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Uwaga ! Wnioski o Świadczenia Rodzinne i Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Utworzono dnia 13.07.2023
UWAGA!!! WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE  I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO   Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie od 01.08.2023r. przyjmuje wnioski (w formie papierowej) o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny...
czytaj dalej na temat: Uwaga ! Wnioski o Świadczenia Rodzinne i Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarlinie

Utworzono dnia 30.06.2023

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarlinie

czytaj dalej na temat: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarlinie

Rozstrzygnięcie VI Gminnego Konkursu Tematycznego "Razem tworzymy rodzinę"

Utworzono dnia 31.05.2023

Jest Nam niezmiernie miło ogłosić wyniki VI Gminnego Konkursu Tematycznego "Razem tworzymy rodzinę"
Do konkursu wpłynęły 27 prace plastyczne oraz 7 prac literackich. 
31 maja 2023r. jury w składzie: Anna Lenckowska - Kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
Michał Wróblewski - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie,
Zbigniew Ochenkowski - instruktor Gminnego Centrum Kultury z Mszanowie,
Ewa Skubaja - polonista, bibliotekarka Biblioteki w Bratianie oraz Jamielniku
wyłoniło zwycięzców konkursu.
Prace plastyczne i grafiki komputerowej

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie VI Gminnego Konkursu Tematycznego "Razem tworzymy rodzinę"

Wydarzenia w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Utworzono dnia 25.05.2023

VI Gminny konkurs tematyczny

Utworzono dnia 27.04.2023

informacje dot. wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023r.

Utworzono dnia 04.02.2023

Informacje dot. wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023r.

czytaj dalej na temat: informacje dot. wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023r.

Złóż wniosek o dodatek elektryczny

Utworzono dnia 27.01.2023

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i...

czytaj dalej na temat: Złóż wniosek o dodatek elektryczny

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PROGRAM „Opieka75+” na rok 2021

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego  "Program Opieka 75+" na rok 2021 - na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy w wieku 75+.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+ zarówno samotnie gospodarujących jak i osób w rodzinach.

Adresatami programu są gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie do 60 tyś mieszkańców.

Całkowita wartość 48 594,00 zł, dofinansowanie 24 297,00 zł

Program asystent rodziny na rok 2021

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2.000,00 zł w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021".

Całkowita wartość zadania wyniosła 2.479,42 zł.

Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Adresatami programu były jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Program "Opieka 75+" - edycja 2022

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 500,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” .

Zaplanowano dofinansować usługi opiekuńcze dla 5 seniorów w wieku 75 lat i więcej w ilości 2750 godzin. Dzięki pozyskanym środkom finansowym mogą zostać przyznane dodatkowe godziny usług opiekuńczych dla seniorów, u których realizowane są usługi w mniejszym wymiarze, usługi mogą również zostać przyznane nowym osobom wymagającym wsparcia.     

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 78 336,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na realizację 1 920 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.

Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Gmina Nowe Miasto Lubawskie przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022r.  finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez wsparcie wolontariuszy w różnych obszarach życia oraz dostęp do tzw. „opieki na odległość”

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2022

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dotację w wysokości 38.400,00 zł na dofinansowanie w wysokości 50% kosztu pobytu osób skierowanych w 2022r. do rodzinnego domu pomocy, który zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z funduszu solidarnościowego w wysokości 18.506,88,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 na realizację 453 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.

Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.

Opieka 75 plus 2023

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 82 350,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” .

Zaplanowano dofinansować usługi opiekuńcze dla 6 seniorów w wieku 75 lat i więcej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym mogą zostać przyznane dodatkowe godziny usług opiekuńczych dla seniorów, u których realizowane są usługi w mniejszym wymiarze, usługi mogą również zostać przyznane nowym osobom wymagającym wsparcia.     

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2023

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dotację w wysokości 21.000,00 zł na dofinansowanie 50% kosztu pobytu osób skierowanych w 2023 r. do rodzinnego domu pomocy w formie usług opiekuńczych.

Program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"

Gmina Nowe Miasto Lubawskie realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 1- Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 331 200,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie to
82 800 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2023 r. wynosi 414 000,00 zł.

Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2023 r."

Gmina Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu ,,Asystent rodziny w 2023 r.” w kwocie 10.725,47 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. kosztów dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2 000,00 zł,
  2. kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w miesiącach listopad - grudzień 2023 r. w wysokości 8 725,47 zł.

Umowa została zawarta w dniu 22-12-2023 r.

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy i są ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

Realizacja zadania: od 22 listopad 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 10 725,47 zł.

Całkowity wartość zadania: 13 406,84 zł.