Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

„Dobry krok w przyszłość” nr: RPWM.11.01.01-28-0155/19

Utworzono dnia 23.03.2020

S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn                                                                            Piła, dnia 04.03.2020r.

ul. Różana Droga 1A
64-920 Piła

 

 

 

Szanowni Państwo,

firma S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1a, informuje, że realizuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego projekt
pt. „Dobry krok w przyszłość” nr: RPWM.11.01.01-28-0155/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.01 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

         Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego z powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, elbląskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (60 osób), które ukończyły 18 rok życia.

         Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Dobry krok w przyszłość” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

         Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • Diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, treningi kompetencji społecznych,
  • Indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie, psychologiczne oraz zawodowe w formie jobcoachingu,
  • Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
  • 4 – miesięczne staże zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy.

            Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.str-project.pl a także pod nr tel. +48 575 142 888 (osoba do kontaktu Pani Joanna Kłosińska).

 

                                                                                                                                                            Z poważaniem

Joanna Kłosińska

           Koordynator Projektu

ZAŁĄCZNIKI:

Plakat

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:14

Udzielane formy wsparcia

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:14

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą