Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Załatw sprawę

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Tryb załatwienia sprawy:

Na podstawie wniosku wzór
wraz z wymaganymi dokumentami:

 • kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • kserokopia aktu urodzenia osoby uprawnionej
 • kserokopia wyroku zasądzającego alimenty
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego za rok poprzedzający okres świadczeniowy o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, lub oświadczenie wzór, każdego pełnoletniego członka rodziny
 • zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub oświadczenie wzór
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok poprzedzający okres świadczeniowy wzór
 • oświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający okres świadczeniowy z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej wzór
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, nakaz płatniczy lub oświadczenie wzór
 • oświadczenie dla osoby ubiegającej się o prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzór
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące lub oświadczenie wzór
 • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych kwotach na rzecz wierzyciela za rok poprzedzający okres świadczeniowy
 • kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, lub oświadczenie wzór
 • upoważnienie rodzica przez pełnoletnie dziecko do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzór
 • numer konta bankowego

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą